Organ prowadzący:
OPERATOR Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4a
tel. 81 744 91 01
szkolenia@operator.lublin.pl
KONTAKT
szkola@operator.lublin.pl
tel/fax: 81 744 91 01


DOJAZD
Komunikacja MPK linie 19, 25, 50 i 160TECHNIK DROGOWNICTWA
BEZPŁATNIE/ZAOCZNIE
ZAPISY DO 31.12.2015


Wymagane dokumenty:
  • Oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • 3 zdjęcia legitymacyjne
  • Zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)
  • Dowód osobisty do wglądu
  • Kwestionariusz osobowy (dostępny w zakładce „Kwestionariusz osobowy”)