Organ prowadzący:
OPERATOR Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4a
tel. 81 744 91 01
szkolenia@operator.lublin.pl
KONTAKT
szkola@operator.lublin.pl
tel/fax: 81 744 91 01


DOJAZD
Autobusy MPK linii 17, 19, 25, i 50OGÓŁEM SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV
Liczba godzin 700 175 175 175 175
Przedmioty teoretyczne 345 110 60 90 55
Podstawy budownictwa 30 30
Maszyny drogowe i maszynoznawstwo 40 40
Budownictwo drogowe i mostowe 30 30
Technologia robót ziemnych 40 10 30
Technologia robót nawierzchniowych 40 10 30
Organizacja robót drogowych 55 55
Organizacja robót utrzymaniowych 40 40
Kosztorysowanie w budownictwie 10 10
Dokumentacja przetargowa 10 10
Działalność gospodarcza w drogownictwie 20 20
Język obcy zawodowy w drogownictwie 30 30
Przedmioty praktyczne 355 40 115 75 60
Pracownia dokumentacji technicznej 30 30
Pracownia robót ziemnych 65 10 55
Pracownia robót nawierzchniowych 75 15 60
Pracownia organizacji i nadzoru robót drogowych 80 80
Pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargowej 45 45
Zajęcia praktyczne 60 60