Policealna Szkoła Techniczna OPERATOR
Organ prowadzący:
OPERATOR Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4a
tel. 81 744 91 01
szkolenia@operator.lublin.pl


 
KONTAKT
szkola@operator.lublin.pl
tel/fax: 81 744 91 01


DOJAZD
Autobusy MPK linii 17, 19, 25, i 50

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy "Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej" (B.30) prowadzony jest według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach.

Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.