Policealna Szkoła Techniczna OPERATOR
Organ prowadzący:
OPERATOR Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4a
tel. 81 744 91 01
szkolenia@operator.lublin.pl


 
KONTAKT
szkola@operator.lublin.pl
tel/fax: 81 744 91 01


DOJAZD
Komunikacja MPK: 19, 25, 50 i 160

 

NOWE KIERUNKI W SZKOLE POLICEALNEJ:

TECHNIK GEODETA
TECHNIK GEOLOG
TECHNIK TELEKOMUNIKACJI
TECHNIK WIERTNIK
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW
ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
Szczegóły wkrótce!!!